Adolescentul își pune următoarele întrebări:

 • Cine sunt?
 • La ce sunt eu bun?
 • Unde mă potrivesc? – Aparțin acestui loc?
 • Cum pot fi folositor celorlalți? – De ce sunt aici?

concepte cheie

Adultul cu rol material didactic

Adulții devin materialul didactic principal în programul Secondary, deoarece adolescentul are nevoie de multe informații cu privire la munca adulților, interacțiunile sociale, precum și cu privire la diferitele tipuri de personalități. Adulții din Programul Secondary lucrează umăr la umăr cu copilul tău adolescent în calitate de parteneri și colaboratori.

Echipa de profesori a Școlii Montessori Brașov este formată din pedagogi cu experiență, din adulți pregătiți intelectual, tehnic și spiritual, pregătiți să ofere un ajutor pentru viața copilului tău.

concepte cheie

Psiho-discipline

Conceptele academice sunt predate prin „psiho-discipline”. O „psiho-disciplină” poate fi definită ca studiul unei discipline (subiect) bazat pe psihologia copilului. Conectează phihologia dezvoltării umane cu calitățile și atributele fiecărei discipline, cu scopul de a preda disciplina și de a susține munca copilului tău de a se construi pe sine.

Folosim următoarele strategii prin care legăm disciplinele de sita psihologiei adolescentului:

Vezi strategiile folosite

 • Nu ne așteptăm ca învățarea să se producă de dragul învățării ci pentru ca ceea ce învățăm poate folosi comunității sau lumii
 • Oferim activități pentru mâini, minte și inimă
 • Stimulăm munca în echipă
 • Oferim alegeri care sunt conectate cu tendințele umane: ritmul de muncă, tipul de rezultat sau activitate
 • Respectăm diminuarea capacităților intelectuale datorată schimbărilor fizice prin conectarea activităților academice cu aplicații practice imediate
 • Muncim cot la cot cu adolescenții (acest lucru este conectat cu dezvoltarea abilității de a rezolva probleme)
 • Chemăm specialiști care servesc o nevoie socială pentru a oferi un model și pentru a împărtăși cunoștințele lor
 • Oferim adolescenților învățare „exact la timp” în loc de „doar în cazul în care”

Vezi strategiile folosite

 • Nu ne așteptăm ca învățarea să se producă de dragul învățării ci pentru ca ceea ce învățăm poate folosi comunității sau lumii
 • Oferim activități pentru mâini, minte și inimă
 • Stimulăm munca în echipă
 • Oferim alegeri care sunt conectate cu tendințele umane: ritmul de muncă, tipul de rezultat sau activitate
 • Respectăm diminuarea capacităților intelectuale datorată schimbărilor fizice prin conectarea activităților academice cu aplicații practice imediate
 • Muncim cot la cot cu adolescenții (acest lucru este conectat cu dezvoltarea abilității de a rezolva probleme)
 • Chemăm specialiști care servesc o nevoie socială pentru a oferi un model și pentru a împărtăși cunoștințele lor
 • Oferim adolescenților învățare „exact la timp” în loc de „doar în cazul în care”

Când adolescentul tău experimentează învățarea prin „psiho-discipline”, ce învață și devine o parte din el (dezvoltarea ființei umane)

concepte cheie

Seminarii

Seminarul este o experiență cheie pentru adolescentul tău. Adolescenții se simt provocați de pregătire și de conversație – ei au nevoie de curaj pentru a contribui sau de autocontrol pentru a nu domina conversația. Recunoașterea muncii individuale în momentul din seminar dedicat refecției contribuie la crearea unui sentiment de apartenență și colaborare.

Participarea la seminar solicită autodisciplina (necesitatea de a fi capabil să participi, aderarea la regulile întâlnirii) și cooperare în comunitate (discurs civic, acordul să nu fim de acord, ascultare activă). Opiniile sunt valorizate și recunoscute, dezvoltând stima de sine. Deși este un exercițiu bun pentru a absorbi conținut, experiența seminarului este o lecție în sine.

concepte cheie

Muzeul echipamentelor

Muzeul echipamentelor este un spațiu în care copii pot dezasambla și reasambla, utiliza și repara echipamente și unelte construite de om. Prin această activitate copii realizează că echipamentele dau omului o putere mai mare decât cea naturală și că omul se poate dezvolta doar prin progresul civilizației și al umanității.

concepte cheie

Conceptul de gospodărie

Adolescenții au nevoie de un mediu pregătit în care să poată crea și munci pentru a-și satisface propriile nevoi și pe cele ale comunității.

Libertatea în acest plan de dezvoltare este libertatea de a avea propria viață în comunitate. Prin urmare Programul Montessori Secondary include o gospodărie situată în afara orașului pe care copiii o vor conduce și unde copii își vor petrece 2 săptămâni pe lună, unde vor avea oportunitatea de a avea experiențe sociale, să se organizeze pentru a avea comfort, ordine, mentenanță, resurse financiare, etc.

Copilul tău trebuie să experimenteze puterea omului de a construi structuri, de a transforma pământul, astfel încât să realizeze că și el poate avea un impact. Obiectivul este ca el să aibă un impact, să poată avea o contribuție semnificativă atunci când va ajunge adult.

concepte cheie

Producție și schimb

Structura socială umană este bazată pe activitatea de producție și schimb. Cu toții producem ceva și obținem în schimb cele necesare pentru a ne acoperi nevoile. Prin urmare mediul de care adolescentul tău are nevoie trebuie să permită activități de producție și de schimb deoarece acestea îi susțin și întăresc dezvoltarea fizică, intelectuală, socială și morală.

concepte cheie

Munca fizică și intelectuală

Pentru a-și satisface nevoile de dezvoltare specifice vârstei, adelescentul tău are nevoie să lucreze atât intelectual cât și fizic. Activitatea fizică este în mod special importantă în această etapă delicată, deoarece oferă oportunități de exprimare care îl ajută să integreze lumea și să își reorganizeze mintea și corpul. Mediul Montessori Secondary oferă un set bogat și divers de activități care unesc munca fizică cu cea intelectuală: studiu intens, activități de producție și schimb, proiecte, seminarii, implicare în viața socială a comunității, etc.

PROGRAMA ȘCOLARĂ

CURRICULUM-icon

CURRICULUM

Activitatea educațională se bazează pe Curriculumul Național Românesc cu pondere echilibrată între educația formală, non formală și educația în aer liber.

program-icon

PROGRAM

08:00 – 12:00 studiu individual sau în grup, alături de profesori de diferite specialități conform orarului
12:00 – 16:00 muncă practică, muzică, artă plastică, dramă și sport

coordonare-icon

COORDONARE

Toți elevii din gimnaziu sunt sprijiniți și îndrumați de un mentor, care se află zilnic alături de ei.

predare-icon

PREDARE

Materia este împărțită pe arii de învățare
Ex: biologia este cuplată cu chimia și fizica, matematica cu TIC și educația tehnologică, româna cu limbile străine, astfel încât conținuturile sunt corelate și sunt predate o singură dată, fără să se mai repete.

evaluare-icon

EVALUARE

La sfârșitul fiecărui semestru există o perioadă de evaluare sumativă, reprezentată prin finalizarea unei teme sau prin testare.
Elevii care își finalizează studiile în clasa a VIII-a susțin examenul de Evaluare Națională, putând aplica pentru admiterea la orice liceu din România.

Avantaje

REZULTATELE UNUI ABSOLVENT AL PROGRAMULUI MONTESSORI SECONDARY

 

Concluzii facilitate de Great Work, Inc., în colaborare cu AMI (Asociația Montessori Internațională)

 

Rezultatele din prisma practicienilor

Vezi mai multe

 • Capable of Self Assessment
 • Knows what they find fulfilling
 • Contributor to family/ community/ world
 • Demonstrates competency navigating adult world
 • Understands their position in a global context
 • Socially and morally conscious
 • Ability to make healthy sexual and relationship choices
 • Understands diversity
 • Has a growth mindset
 • Is friendly with error
 • Has developed a will
 • Has a sense of self efficacy/ awareness of one’s own capacity
 • Has a healthy curiosity about the world
 • Appreciates and understands the human progress and the building up of civilization
 • Is in awe of human intellectual endeavors
 • Respectful of the evolution of human intellect
 • Recognizes the nobility of human endeavors
 • Appreciates the heroic nature of the human spirit
 • Safe and healthy choices including strategies for mental health
Rezultatele din prisma absolvenților

Vezi mai multe

 • Self-reflective
 • Adaptable
 • Independent Self/Directed
 • Metacognitive
 • Confident
 • Comfortable with the adult world
 • Self advocate / Self disciplined
 • Belief in limitless potential
 • Respectful of the learning process/Personal/Quality
 • Responsible/ Sense of Duty and Honor/Service/Citizenship
 • Collaborative
 • Ability to critically evaluate the world
 • Ability to work with increasingly abstract knowledge
 • Curious
 • Demonstrates a Strong Work Ethic
 • Comfort with Error/Failure
 • Empathetic/Humble
 • Compassionate
 • Joyful
 • Side by side work, Intimate with adults
 • AUTHENTIC CONNECTION TO AUTHENTIC ADULTS
 • Engaging students as young adults
 • Opportunities to create learning opportunities
 • Opportunities for authentic student voice
 • Seminar, Socratic dialogue
 • Learning through the disciplines
 • Exposure to the adult community beyond the school
 • Provide Environments that promote living in experienced interdependence (community)
 • Purposeful work (authentic)
 • Interactions and exchange with outside adults
 • Care of the environment